Jongeren

Jongeren leren gaandeweg de vaardigheden die nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Hoe soepeler de jongere leert de vaardigheden te beheersen hoe makkelijker zijn leven als volwassene kan verlopen.

Vaardigheden zijn: het plannen en organiseren van de dag, het ordenen en uitvoeren van taken, aandacht en concentratie, werktempo, zelfverzorging en zelfstandigheid.

Jongeren kunnen tegen grenzen aanlopen bij bijvoorbeeld het schrijven, ‘onhandigheid’ of onrust.

Om een handeling goed uit te voeren, zijn speciale onderliggende vaardigheden nodig. Deze vaardigheden noemen wij procesvaardigheden: probleemoplossend vermogen, strategisch denken en logisch redeneren.

De ergotherapeute werkt aan deze vaardigheden om het jongeren te leren om tot doelgericht handelen te komen. Daarbij zijn spel en dagelijkse terugkerende (schoolse) handelingen zowel middel als doel van de behandeling.

Ergotherapie kan de jongere helpen bij problemen met:

  • Invulling van de vrije tijd en het zoeken naar een hobby
  • Structuur, Planning, Ordening aanbrengen in de dag
  • Huishoudelijke taken
  • Zelfstandigheid en zelfverzorging t.a.v. v. reizen met het openbaar vervoer boodschappen doen, maaltijd bereiden en/of met geld omgaan