Volwassenen

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap, zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.
Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten. Doordat ergotherapie zich altijd richt op de dagelijkse praktijk wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot. Hierdoor is de cliënt minder afhankelijk van zijn of haar omgeving en heeft een grotere mogelijkheid tot het uitvoeren van activiteiten.
Samen met de cliënt stelt de ergotherapeut de hulpvraag vast.
Dit gebeurt door middel van overleg, vragenlijsten, observaties en/ of testen. Vanuit deze hulpvraag, de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt wordt een behandelplan opgesteld, met als doel de dagelijkse activiteiten weer naar wens uit te kunnen voeren.
Naar aanleiding van de hulpvraag geeft de ergotherapeut training of behandeling, advies en/ of instructie. Advies kan gericht zijn op de aanvraag van voorzieningen en hulpmiddelen, maar ook kan de ergotherapeut de directe omstanders adviseren over bijvoorbeeld de verzorging of behandeling van de cliënt.

Zorgvragen kunnen zijn:

  • Zelfstandigheid/zelfredzaamheid na ongeluk of ziekte
  • Herinrichten van de werkplek
  • Opnieuw aanleren van dagelijkse terugkerende vaardigheden (ADL)

 

E-300x295