Werkwijze

Kennismaking
In een persoonlijk gesprek bespreken we samen de hulpvraag. Naar aanleiding van uw vraagstelling, volgt er nader onderzoek. Dit kan bestaan uit verschillende testen, observaties en/of vragenlijsten. Het onderzoek kan thuis, op school en/of de praktijk plaats vinden. U als ouders/verzorgers en de huisarts krijgen hiervan een mondeling of schriftelijk verslag.

Behandeltraject

  • Opstellen van een behandelplan (plan van aanpak) overleg met de ouders (en kind).
  • Afsluiting met evaluatie, eindgesprek en eindverslag. Na afloop van de behandeling vraag ik u een klantentevredenheidsformulier in te vullen.

De individuele behandeling duurt over het algemeen 45 minuten tot een uur.
De behandellocatie is daar waar de meeste effectiviteit wordt verwacht op de praktijk, thuis of school. Gestreefd woord naar kortdurende behandeling waarbij de effecten zowel op school alsook thuis zichtbaar zijn. Verwacht wordt dat ouder/verzorger bij de behandeling aanwezig zijn. Met de leerkracht en andere betrokken zorgverleners behandelaars wordt contact onderhouden als dat wenselijk is.

G-300x225